Descompunerea in factori primi C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar n. Determinati si afisati pe ecran descompunerea in factori primi ai acestuia.

Video YouTube in care explicam cum functioneaza algoritmul de descopunere in factori primi in C++:

Exemplu:Descompunerea in factori primi C++Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Testul de numar prim C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar n. Determinati daca numarul citit este prim si afisati un mesaj corespunzator.
Codul afisat mai jos determina daca numarul are divizori proprii, pe care ii numara folosind variabila nr. In final, daca numarul are divizori proprii, programul afiseaza mesajul “Numarul nu este prim”, iar daca nr = 0 (numarul nu are divizori proprii), afiseaza mesajul “Numarul este prim”.
Un numar este prim daca are doar divizori improprii (daca este divizibil doar cu 1 si cu el insusi).

Video YouTube:

Exemplu:Testul de numar prim C++ Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Divizorii proprii ai unui numar C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar n. Determinati si afisati divizorii proprii ai acestuia in caz ca exista.
Codul afisat mai jos parcurge intervalul [2, n/2] printr-o instructiune for, folosind variabila d. In cazul in care aceasta divide numarul n, atunci ea este afisata, intrucat este un divizor propriu al numarului n.
Un numar n poate avea divizori proprii si improprii.
Divizorii improprii ai unui numar sunt 1 si numarul insusi.
Divizorii proprii sunt restul numerelor care divid pe n, cuprinse intre [n, n/2]. 

Exemplu:Divizorii proprii ai unui numar C++Spor la lucuru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Cel mai mic multiplu comun (cmmmc) C++

ENUNT: Se citesc de la tastatura doua numere a si b. Determinati si afisati cel mai mic multiplu comun al acestora.
Codul de mai jos afla cel mai mare divizor comun (cmmdc) al celor doua numere pentru ca mai apoi sa-l foloseasca pentru a determina cel mai mic multiplu comun (cmmmc) folosind formula consacrata,
cmmmc = (a*b) / cmmdc.

Exemplu:
Cel mai mic multiplu comun (cmmmc) C++Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Cel mai mare divizor comun (cmmdc) C++

ENUNT: Se citesc de la tastatura doua numere a si b. Determinati si afisati pe ecran cel mai mare divizor comun al acestora.
Codul de mai jos determina cel mai mare divizor comun al lui a si b prin scaderi repetate, afisandu-l la final.

Exemplu:
Cel mai mare divizor comun (cmmdc) C++
Video pe YouTube in care explicam cum functioneaza algoritmul:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Inlocuirea primei cifre cu ultima C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar n. Determinati si afisati numarul format prin inlocuirea primei cifre a numarului cu ultima cifra a sa.

Exemplu: Inlocuirea primei cifre cu ultima C++
Video nou pe YouTube in care explicam cum se inclocuieste prima cifra a unui numar cu ultima sa cifra in C++:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Eliminarea cifrelor impare dintr-un numar C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar n. Eliminati cifrele impare ale acestuia si afisati numarul astfel obtinut.

Exemplu:
Eliminarea cifrelor impare dintr-un numar C++
Video YouTube in care explicam cum functioneaza algoritmul care sterge cifrele pare sau impare dintr-un numar in C++:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le puneti in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Eliminarea cifrelor pare dintr-un numar C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar n. Eliminati cifrele pare ale acestuia si afisati numarul astfel obtinut.

Exemplu:Eliminarea cifrelor pare dintr-un numar C++

Video YouTube in care explicam cum functioneaza algoritmul care sterge cifrele pare sau impare dintr-un numar in C++:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Testul de palindrom C++

ENUNT:  Se citeste de la tastatura un numar n. Verificati daca acesta este un palindrom si afisati pe ecran mesajul corespunzator.
Palindrom = numar care scris invers este egal cu el insusi. Exemple de numere care sunt palindroame: 121, 12344321, 100001 etc.
Codul afisat mai jos, construieste in variabila ogl, inversul / oglinditul numarului n, pe care in final o compara cu copia lui n creata la inceput si determina daca numarul initial n este un palindrom, afisand un mesaj corespunzator pe ecran.

Exemplu:Testul de palindrom C++
Video YouTube despre cum testam daca un numar este palindrom sau nu:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Oglinditul / inversul unui numar C++

ENUNT: Se citeste de la tastatura un numar natural n. Determinati si afisati oglinditul / inversul acestuia.
Codul afisat mai jos, parcurge cifra cu cifra numarul n si construieste in variabila ogl, oglinditul / inversul numarului n pe care in final il afiseza.

Exemplu:Oglinditul / inversul unui numar C++
Video YouTube in care explicam cum construim inversul sau oglinditul unui numar in C++:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂