Probleme siruri de caractere C++

Mai jos puteti gasi probleme ce se intalenesc adesea la clasa sau la exemenul de bacalaureat.

Palindrom
Frecventa unui caracter intr-un text
Verificare daca doua cuvinte sunt anagrame
Cuvantul cel mai lung
Numarul de vocale dintr-un sir
Numarul de aparitii a unui cuvant intr-un text
Conversia unui sir intr-un sir cu litere mici
Inlocuirea unui cuvant dintr-un text cu un cuvant dat

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Inlocuirea unui cuvant dintr-un text cu un cuvant dat – siruri de caractere C++

Sa se inlocuiasca toate aparitiile unui cuvant intr-un text cu un nou cuvant citit de la tastatura. Am folosit functia strtok pentru a separa textul in cuvinte si functia strcat pentru a inlocui in text aparitiile cuvantului indicat.

Exemplu:

inlocuire cuvant in text

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Numarul de vocale dintr-un sir – siruri de caractere C++

Sa se afle numarul de vocale dintr-un sir citit de la tastatura. Am folosit functia strchr pentru a cauta fiecare caracter din textul citit, in sirul de vocale.

Exemplu:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Verificare daca doua cuvinte sunt anagrame – siruri de caractere C++

Sa se verifice daca doua cuvinte citite de la tastatura sunt anagrame. Doua cuvinte sunt anagrame daca ele contin aceleasi caractere, dar intr-o ordine diferita. Ex : ‘informatica’ si ‘romaticafin’. Pentru aceasta, am sortat cele 2 cuvinte si le-am comparat cu functia strcmp.

Exemplu:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Palindrom – siruri de caractere C++

Se verifica daca un cuvant citit de la tastatura este sau nu palindrom. Exemple de cuvinte de tip palindrom : ‘abcdcba’, ‘ana’,’1881′.

Observatie: Functia tolower converteste o litera mare in litera mica. Exemplu : tolower(‘A’) = ‘a’; tolower(‘a’) = ‘a’;

Exemplu:

Spor la lucru! Daca aveti intrebari nu ezitati sa le lasati in comentarii, va vom raspunde cat de repede putem 🙂

Functii pentru operatii cu siruri de caractere C++

Functiile pentru operatii cu siruri se gasesc in header-ul <string.h>.

Functia strlen : int strlen(nume_sir);  – returneaza lungimea efectiva a unui sir (fara a numara terminatorul de sir). Spre exemplu:

char a[50] = “ora de informatica”; -> strlen(a) = 18

Video de pe YouTube in care explicam cum functioneaza strlen():

 

Functia strcpy : strcpy(sir_destinatie, sir_sursa); – copiaza sirul sir_sursa in sir_destinatie (se simuleaza atribuirea a = b).

ATENTIE!! Nu este permisa atribuirea intre doua siruri de caractere folosind operatorul =. Atribuirea se face folosind functia strcpy .

Exemplu:

Functia strcat : strcat(dest,sursa); – adauga sirului dest sirul sursa. Sirul sursa ramane nemodificat. Operatia se numeste concatenare si nu este comutativa.

Exemplu:

Functia strncat : strncat(dest,sursa,nr); – adauga sirului dest primele nr caractere din sirul sursa. Sirul sursa ramane nemodificat.

Exemplu:

Functia strchr : strchr(sir,c); – are rolul de a cauta caracterul c in sirul sir. Cautarea se face de la stanga la dreapta, iar functia intoarce adresa subsirului care incepe cu prima aparitie a caracterului c. Daca nu este gasit caracterul, functia returneaza NULL (adresa goala). Diferenta dintre adresa sirului initial si cea a subsirului returnat reprezinta chiar pozitia caracterului cautat in sirul dat.

Exemplu:

Functia strrchr : strrchr(sir,c); – are acelasi rol cu strchr , cu deosebirea ca returneaza adresa ultimei aparitii a caracterului (cautarea se face de la dreapta spre stanga; r = right)

Functia strcmp : int strcmp(sir1,sir2); – are rolul de a compara doua siruri de caractere. Valoarea returnata este <0 (daca sir1 < sir2 ), =0 (daca sir1 = sir2 ) si >0 (daca sir1 > sir2 ). Functia strcmp face distinctie intre literele mari si cele mici ale alfabetului. Observatie : Functia strcmp returneaza diferenta dintre codurile ASCII ale primelor caractere care nu coincid.

Functia stricmp : int stricmp(sir1,sir2);  – are acelasi rol cu strcmp , cu deosebirea ca nu face distinctie intre literele mari si cele mici ale alfabetului(i = ignore).

Functia strstr : strstr(sir1,sir2); – are rolul de a identifica daca sirul sir2 este subsir al sirului sir1. Daca este, functia returneaza adresa de inceput a subsirului sir2 in sirul sir1 , altfel returneaza adresa 0. In cazul in care sir2 apare de mai multe ori in sir1 , se returneaza adresa de inceput a primei aparitii. Cautarea se face de la stanga la dreapta.

Functia strtok : strtok(sir1,sir2); –  are rolul de a separa sirul sir1 in mai multe siruri (cuvinte) separate intre ele prin unul sau mai multe caractere cu rol de separator. Sirul sir2 este alcatuit din unul sau mai multe caractere cu rol de separator.

Functia strtok actioneaza in felul urmator:
o Primul apel trebuie sa fie de forma strtok(sir1,sir2); Functia intoarce adresa primului caracter al primei entitati. Dupa prima entitate, separatorul este inlocuit automat prin caracterul nul.
o Urmatoarele apeluri sunt de forma strtok(NULL,sir2); De fiecare data, functia intoarce adresa de inceput a urmatoarei entitati, adaugand automat dupa ea caracterul nul.
o Cand sirul nu mai contine entitati, functia returneaza adresa nula (NULL).

Exemplu:

Functia strspn : int strspn(sir1,sir2); – are rolul de a returna numarul de caractere ale sirului sir1 (caractere consecutive care incep obligatoriu cu primul caracter) care se gasesc in sirul sir2 .

Exemplu:

strspn(“AB2def”,”1B3AQW”); – returneaza 2, pentru ca primele 2 caractere „A‟ si „B‟ din sir1 se gasesc in sir2 .

strspn(“FAB2def”,”16A32BF”); – returneaza 0, deoarece caracterul „F‟ cu care incepe sir1 nu se gaseste in sir2.

Functia strcspn : int strcspn(sir1,sir2); – are rolul de a returna numarul de caractere ale sirului sir1 (caractere consecutive care incep obligatoriu cu primul caracter) care nu se gasesc in sirul sir2 .

Exemplu:

strcspn(“AB2def”,”123”); – returneaza 2, pentru ca primele 2 caractere din sir1 nu se gasesc in sir2

Functia strlwr : strlwr(sir) – are rolul de a converti toate literele mari din sir in litere mici. Restul caracterelor raman neschimbate.

Functia strupr : strupr(sir) – are rolul de a converti toate literele mici din sir in litere mari. Restul caracterelor raman neschimbate.

Functia strbrk : strbrk(sir1,sir2); – actioneaza in felul urmator:

o Cauta primul caracter al sirului sir1 in sir2 . Daca este gasit, returneaza adresa sa din cadrul sirului sir1 si executia se termina. Altfel, se trece la pasul urmator.
o Cauta al doilea caracter al sirului sir1 in sir2 . Daca este gasit, returneaza adresa sa din cadrul sirului sir1 si executia se termina. Altfel, se trece la pasul urmator.
o …
o Daca nici un caracter al sirului sir1 nu apartine sirului sir2 , functia returneaza adresa nula.

Functia atof : double atof(sir); –  converteste un sir catre tipul double. Daca aceasta conversie esueaza (se intalneste un caracter nenumeric), valoarea intoarsa este 0. Aceasta functie (ca si cele similare) necesita includerea librariei stdlib.h.

Functia _atold : double _atold(sir); – converteste un sir catre tipul long double. Daca aceasta conversie esueaza, valoarea intoarsa este 0.

Functia atoi : int atoi(sir); – converteste un sir catre tipul int. Daca aceasta conversie esueaza (se intalneste un caracter nenumeric), valoarea intoarsa este 0.

Functia atol : long atol(sir); – converteste un sir catre tipul long.Daca aceasta conversie esueaza (se intalneste un caracter nenumeric), valoarea intoarsa este 0.

Functia itoa : itoa(int valoare,sir,int baza); – converteste o valoare de tip int in sir, care este memorat in variabila sir . Baza retine baza de numeratie catre care sa se faca conversia. In cazul bazei 10, sirul retine si eventualul semn -.

 Functia ltoa : ltoa(long valoare,sir,int baza); – converteste o valoare de tip long int in sir, care este memorat in variabila sir.

Functia ultoa : ultoa(unsigned long valoare, sir,int baza); – converteste o valoare de tip unsigned long in sir, care este memorat in variabila sir.

Citirea/afisarea sirurilor de caractere – C++

Sirurile de caractere pot fi initializate inca de la declarare sau citite pe parcursul programului.

a) Citirea unui sir de caractere se poate face ca citirea oricarui tablou, intr-un for, caracter cu caracter (desi nu este recomandata). In acest caz, terminatorul de sir nu este memorat automat, el trebuie pus explicit dupa ultimul caracter din sir.

b) Se poate face pur si simplu, folosind ‘cin>>’ . Caracterul nul este adaugat automat. Dezavantajul este ca in acest fel nu se pot citi siruri care contin mai multe cuvinte separate prin spatii. Citirea sirului se sfarseste la intalnirea primului caracter blank (de ex, daca se citeste “ora de informatica”, variabila c va retine numai “ora”).

c) Se poate folosi o functie speciala pentru citirea sirurilor de caractere, inclusa in biblioteca <string.h> (varianta recomandata).

Exemplu:

        Functia ‘cin.get’ citeste un sir de caractere sau pana cand au fost citite nr-1 caractere, sau daca s-a intalnit caracterul x. Al treilea parametru poate lipsi, caz in care el este implicit caracterul ‟\n‟ (new line). Sunt citite si caracterele albe, caracterul nul este inserat automat iar caracterul transmis ca ultim parametru nu este inserat in sir.

Functia cin.get( ) fara parametri are rolul de a citi un caracter (alb sau nu).
Functia cin.get(char c) are rolul de a citi un caracter (alb sau nu) pe care il incarca in variabila c.
Observatie: In cazul utilizarii repetate a functiei cin.get(a,nr,x), dupa fiecare folosire trebuie citit caracterul de la sfarsitul fiecarui sir , adica ‟\n‟ (in caz contrar, acest caracter va fi incarcat la inceputul urmatorului sir, a carui citire se termina la caracterul Enter, deci citirea celui de-al doilea sir se termina inainte de a incepe, iar al doilea sir va fi sirul vid). Aceasta citire a caracterului ‟\n‟ se realizeaza folosind cin.get() fara parametri.

Video de pe canalul nostru de YouTube in care explicam cum putem citi si afisa siruri de caractere: